Inger Beyer (formand)
Sannasvej 15
9000 Aalborg
tlf.: 9813 6360
e-mail: inger@beyernet.dk