Jens Vestergaard (formand)
Fædalhøjvej 3, Ingstrup
8830  Tjele
tlf.: 8665 1079/mobil: 3095 1079
e-mail: j.vestergaard@os.dk

Helga Glargaard (næstformand)

Grethe Laursen (kasserer)

Kristine Jersin (sekretær)

Lars Østergaard (integrationsrådet)