Jeg stiller op som biskop i Lolland-Falsters Stift, fordi jeg gerne vil bidrage til at skabe de bedste rammer for det kristne budskab. Det har jeg på forskellige måder arbejdet for som præst i by og på land, og som underviser, konsulent, forfatter, forsker og foredragsholder i landets sogne, og på præsteuddannelser både i ind- og udland. Disse erfaringer og dette netværk vil jeg trække på og inddrage til glæde og gavn for kirkelivet i stiftet.

LÆS MERE: Valgets resultat (link til folkekirken.dk)

Folkekirken er en succes. I Lolland-Falsters Stift er medlemsprocenten over 81 og det menneskelige og kirkelige engagement er stort. Kirken har overlevet historiens store samfundsomvæltninger og bygger på en 2000 år gammel tradition. Det kristne budskab taler til mennesker igennem alle tider, og har gjort os til dem, vi er i dag. Det skal vi være stolte af og blive bedre til at fortælle. Det er så nemt at glemme, at kirken er en kæmpe succes, når vi står midt i hverdagens udfordringer. 

LÆS MERE: Marianne Gaardens hjemmeside

Folkekirken er en succes. I Lolland-Falsters Stift er medlemsprocenten over 81 og det menneskelige og kirkelige engagement er stort.

Det er imidlertid vigtigt at se udfordringerne i øjnene. Bevægelsen fra land til by. En faldende tilknytning til kirken. Men samtidig en stigende åbenhed, nysgerrighed og interesse for kristendommen. Mange kirker har derfor etableret flere aktiviteter og forskellige former for gudstjenester. Det kan imidlertid være hårdt at klare alene. Kirken har traditionelt været præget af en solistkultur, men i fremtiden er det bedre at bygge på en samarbejdskultur. Hver kirke har sin styrke og sit særkende. Det skal fremmes i et samarbejde med lokalsamfund og på tværs af sognegrænser. En fælles langtidsplan er vigtig – den vil jeg tage fat på i dialog med jer.

En biskop skal først og fremmest være tjener for alle, der også har valgt at være tjener for evangeliet. Som biskop vil jeg derfor se, støtte og inspirere menighedsråd og præster i det store arbejde, der allerede foregår rundt om i stiftet. Et udefrakommende blik kan få øje på det, man selv er blevet blind for. 

En biskop skal først og fremmest være tjener for alle, der også har valgt at være tjener for evangeliet.

Min tilgang til arbejdet er samtalen, hvor alle høres, før der træffes beslutninger. Det gode samarbejde bygger ikke nødvendigvis på enighed, men i langt højere grad på gensidig respekt for forskellighed. Den respekt kendetegner mit syn på ledelse i Folkekirken. Som biskop er det afgørende, at man er lydhør og nærværende. Derfor vil jeg og min familie med glæde og engagement forankres på Sydhavsøerne.